Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft đã giới thiệu hệ thiết kế mới với tên gọi Fluent Desig, công ty tin rằng người dùng sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới cho các sản phẩm của mình trong tương lai.

Ngôn ngữ thiết kế mới tập trung vào 5 thành phần: light, depth, motion, material, và scale (tạm dịch là: ánh sáng, chiều sâu, chuyển động và tỉ lệ). Microsoft đang thử nghiệm thiết kế ứng dụng email mới, hệ thống tập tin, màn hình desktop, và một số thứ khác. Để thấy rõ hơn các bạn có thể xem một số ảnh chụp màn hình dưới đây:

Email

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Quản lý tập tin

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Thời tiết/Thời gian

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Trình duyệt Edge với bút cảm ứng

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Dòng thời gian (Timeline)

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Giao diện Desktop ba chiều

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Ảnh

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Một số thứ khác

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design

Microsoft thiết kế lại hoàn toàn Desktop và giao diện ứng dụng theo ngôn ngữ Fluent Design