Apple hiện đang phát triển một loại chip chuyên dụng cho trí thông minh nhân tạo (AI), loại chip này dự kiến sẽ chuyên dụng...