Đây là video tổng hợp lại những ý tưởng về các tính năng mới trên iOS 11 sắp ra mắt tới đây của trang MacStories....