Theo báo cáo của Guardian, Facebook đã vô hiệu hóa hơn 14.000 tài khoản liên quan đến khiêu dâm và tống tiền tình dục trong tháng...