iPhone SE vừa được Apple xác nhận sản xuất đại trà ở Ấn Độ. Dự kiến cuối tháng 5 năm nay sẽ có thể giao...