Trẻ béo phì là tình trạng đang ngay càng một gia tăng ở các nước đang phát triển. Căn bệnh này làm tăng nguy cơ...