Năm nay đã 31 tuổi nhưng có thể nói mỗi lần “lên đồ” của cô hội chị em, ai nấy đều có thể học hỏi....