Thiết kế ôm sát này đã tôn trọn vẹn những ưu điểm của cô: đường cong cơ thể, vòng 1 đẫy đà và đôi chân...