Google đã trình diễn một số tính năng mới trên Android O dành cho lập trình viên. Một số cập nhật quan trọng được kể...