Google Assistant xuất hiện trên nền tảng iOS dưới dạng ứng dụng độc lập. Đây là tin tức nóng hổi hôm nay dành cho người...