Google Photos vừa được hãng bổ sung thêm nhiều tính năng chia sẻ mới rất đỉnh. Chẳng hạn Smart Sharing, Shared Library, Google Lens, Photo Books… Tại...