Tủ đồ của cô ngập tràn sự xuất hiện của những item màu nâu. Tuy nhiên Hà Tăng vẫn có khối cách lên đồ hay...