Phiên bản đặc biệt được Mercedes giới thiệu có tên mã là Vaio Z, được dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Chiếc laptop này...