Trong phân khúc giá dưới 2 triệu đồng, không có quá nhiều sản phẩm có thể gọi là “ngon” đúng nghĩa dành cho người dùng...