Mai Phương Thúy rất hay diện kiểu áo phông hack tuổi này, tiếc là trông trẻ quá hóa “cưa sừng làm nghé” vì chọn sai...