Hôm nay trên mạng vừa xuất hiện hình ảnh BlackBerry Ontario, chiếc smartphone đã bị hãng hủy kế hoạch phát hành Một trong những sản phẩm...