Có khá nhiều cách để tối ưu dung lượng cho Lightroom, vừa có thể làm trống dung lượng ổ cứng bị chiếm dụng bởi các...