Với một số phương pháp đơn giản bạn có thể giúp nhan sắc của mình vượt thời gian. Tránh chạm tay lên mặt Bàn tay...