Để tránh nhìn già hơn tuổi, các nàng nên tránh những kiểu xoăn xù mì nhé. Tóc uốn luôn là kiểu tóc đi cùng năm tháng đối...