Nếu bạn đã quá đỗi quen thuộc với những chiếc cặp da nam hay túi da nam trong công việc hàng ngày hay chiếc balo...