Nắm bắt được nhu cầu của người dùng thường xuyên di chuyển đến các địa điểm mới, nhưng lại không có điểm truy cập Wi-Fi...