Google cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ những bức ảnh hay nội dung trên các ứng dụng như Google Photos, Google Keep và Google Calendar...