Theo các chuyên gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật (IoT) được coi là xu thế phát triển tất yếu...